آگهی تکمیل بانک اطلاعاتی نیروی انسانی شرکت های پیمانکاری دوره ای و شرکت های پروژه ای مجتمع های مس سرچشمه ی رفسنجان و مس شهربابک(فاز اول)
سال 1402

مشاهده نمونه جدول سوابق كاري
 
صفحه نخست آزمون
پیگیری و مشاهده اطلاعات ثبت شده
مشاهده نتیجه آزمون
منابع آزمون
کد رهگیری را فراموش کرده ام